Foton Auman ETX D240 11,8 tấn

Foton Auman ETX D240 11,8 tấn
Giá bán: 1,330,000,000đ