Foton Auman GTL D240 10,25 tấn

Foton Auman GTL D240 10,25 tấn
Giá bán: 1,475,000,000đ