Fuso Canter 10.4R 5,7 tấn

Fuso Canter 10.4R 5,7 tấn
Giá bán: 699,000,000đ