Fuso Canter 10.4RL 5,5 tấn

Fuso Canter 10.4RL 5,5 tấn
Giá bán: 775,000,000đ